AUTO HUREN BONAIRE – GO BACK TO BASIC!

Privacy verklaring van Back to Basic autoverhuur Bonaire.

In Europa is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening Gegevensbescherming van kracht. Voor Caribisch Nederland, alwaar wij formeel zijn gevestigd is deze regelgeving niet van toepassing en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Omdat wij ook klanten in Nederland en België benaderen valt deze website formeel wel onder de verordening. Daarom hebben wij deze website conform de gestelde richting ingericht zodat u weet wat wij doen met uw gegevens en dat wij uw privacy zeer serieus nemen.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Back to Basic autoverhuur. Back to Basic autoverhuur verhuurt auto’s op Bonaire. Back to Basic kenmerkt zich door scherpe tarieven en volledige ontzorging van de klant. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Back to Basic autoverhuur verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Back to Basic autoverhuur, neem dan gerust contact op!

info@backtobasicbonaire.com

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Back to Basic autoverhuur. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Het kan voorkomen dat Back to Basic autoverhuur nieuwsbrieven verstuurt. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Back to Basic autoverhuur. Daarnaast is het mogelijk dat u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Back to Basic autoverhuur via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, , e-mailadres, telefoonnummer, verblijfsplaats, ophaal en inlever locatie van het voertuig en eventueel uw aanvullende vragen en of opmerkingen.

Analytics
De website van Back to Basic autoverhuur verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties zoals onze partners.

Google Adwords
Sommige bezoekers komen via Adwords binnen. Adwords is advertentie programma van Google. Bezoekers die van Adwords afkomstig zijn worden gevolgd middels een cookie zodat wij kunnen bepalen of de advertenties relevante bezoekers naar onze website halen.

De gegevens die Back to Basic autoverhuur ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u uw aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Vimexx

Als u contact opneemt via de formulieren, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Back to Basic autoverhuur heeft een beheerde server bij Vimexx. Het management wordt uitgevoerd door Highway ICT. Gegevens die u achterlaat op de website van Back to Basic autoverhuur zijn op de servers van Vimexx opgeslagen

Lokale PC

Data afkomstig van de website wordt via de website naar info@backtobasicbonaire.com verzonden. De data afkomstig van de website worden op een lokale PC verder verwerkt.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Back to Basic autoverhuur, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan uw namelijk uitschrijven wanneer uw maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@backtobasicbonaire.com.

Contact opnemen
Op het moment dat uw contact opneemt met Back to Basic autoverhuur via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Back to Basic autoverhuur of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Back to Basic autoverhuur. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Back to Basic autoverhuur privé is. Uw herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Back to Basic autoverhuur ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

De website wordt structureel up to date gehouden door steeds de nieuwste pluging en WordPress updates te installeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende maatregelen zoals malware scanners en firewalls om de website(s) van Back to Basic Bonaire veilig te houden.

Recht op inzage
Uw hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Back to Basic autoverhuur vastgelegd en bewaard worden. Dit doe uw door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Back to Basic autoverhuur. Uw krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Uw hebt het recht om dit te laten rectificeren door Back to Basic autoverhuur. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan uw aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Back to Basic autoverhuur opgeslagen liggen in het geval uw overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb uw het recht op overdracht. Hierbij dient Back to Basic autoverhuur al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil uw niet langer dat uw gegevens bij Back to Basic autoverhuur vastgelegd zijn? Dan heb uw het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Uw hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als uw vindt dat Back to Basic autoverhuur niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat Back to Basic autoverhuur uw gegevens gebruikt? Dan heb uw het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@BacktoBasicbonaire.com  onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Back to Basic autoverhuur verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Back to Basic autoverhuur via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Back to Basic autoverhuur de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Back to Basic autoverhuur met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Back to Basic autoverhuur behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Back to Basic autoverhuur dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Back to Basic autoverhuur te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb uw toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Inge Cares B.V., Back to Basic Bonaire
Kaya Atom 3, Kralendijk
+599 7806228
info@backtobasicbonaire.com
KvK nummer : 8680
Caribisch Nederland

Wij voldoen aan de Algemene verordening Gegevensbescherming

Wat zijn Cookies?

Op onze websites maken wij gebruik van cookies die uw browser (het programma waarmee u websites leest) opslaat op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. Back to Basic autoverhuur maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten.

Technische en tracing-cookies

Op de website van Back to Basic autoverhuur wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracing-cookies. De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken.

De tracing-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende tracing cookies:

Google Analytics & Get Clicky

Google Analytics & Get Clicky is software die inzicht verschaft in websiteverkeer naar onze websites (of alles enkelvoud of alles meervoud zou ik doen). Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves.

Social media-buttons en Whatsapp share (delen)

Share this is een programma waarmee gebruikers de pagina’s op onze website kunnen delen via social media en e-mail. Wanneer u gebruik maakt van Share this, worden er cookies naar uw pc verstuurd door derden.

Cookie-instellingen aanpassen in uw browser

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.