AUTO HUREN BONAIRE – GO BACK TO BASIC!

Onze huurauto verzekering transparant!

Als er schade aan de huurauto is door schuld van derden, Hangt de dekking af van de verzekering van deze party. In het geval dat deze party niet verzekerd is of niet aansprakelijk gesteld kan worden, word de huurder aansprakelijk gesteld voor alle schades aan de huurauto met een maximaal van het eigen risico. Back to Basic Bonaire car rental kan de dekking op de huurder verhalen totdat de kwestie afgehandeld is.

WA (collision damage waiver/Third Party Liability)

WA-verzekering: staat voor “Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering”. Het is een verzekering die de schade dekt die je als verzekerde bij anderen veroorzaakt. Bijvoorbeeld, als je per ongeluk een auto-ongeluk veroorzaakt en de andere partij daardoor schade heeft, dan kan de WA-verzekering deze schade vergoeden.

Het eigen risico bedraagt $500,-

Schade aan de huurauto is niet verzekerd!

All Risk (Comprehensive)

ALL RISK-verzekering: Een all-risk verzekering is een uitgebreide autoverzekering die de meest uitgebreide dekking biedt voor schade aan je eigen auto. In tegenstelling tot een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) dekt een all-risk verzekering ook schade aan je eigen auto als gevolg van een ongeval dat je zelf veroorzaakt. Dit omvat ook schade door diefstal, brand, storm, vandalisme en botsingen met dieren.

Het eigen risico bedraagt $100,-

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle overeenkomsten die tussen Back to Basic Bonaire en de huurder gesloten zijn.
Veranderingen in een overeenkomst zijn alleen geldig als ze door de huurder alsmede de verhuurder schriftelijk bevestigd zijn.
Op de overeenkomst wordt d.m.v. stipjes bij de tekening de eventuele schades aangeduid die zich op de auto bevinden aan het begin van de huurperiode. Aan het eind van de verhuurperiode zal deze “tekening” gebruikt worden om te beoordelen of er nieuwe schades ontstaan zijn gedurende de verhuurperiode. In het geval van extra schade, zal dit doorberekend worden aan de huurder met een maximaal van het eigen risico. Het eigen risico hangt af van de verzekering die de huurder gekozen heeft bij aanvang van de verhuurperiode.
Iedereen vanaf 23 jaar en ouder mag bij Back to Basic een auto huren/besturen.
Het woord auto betekent in deze algemene voorwaarden de gehuurde auto, pick up truck, bus en elk ander gehuurd voertuig. Hiertoe behoren ook alle accessoires zoals de wielen, het reservewiel, het gereedschap om een wiel te vervangen, vloermatten, bakken om duikspullen er vervoeren, kinderstoeltjes etc.
Gebruikte benzine tijdens de verhuurovereenkomst is voor rekening van de huurder. De hoeveelheid benzine dient aan het begin en aan het eind van de verhuurperiode gelijk te zijn. Voor een niet vol getankte auto, brengen wij $100 in rekening bovenop de gemaakte kosten van het tanken.
Er is geen kilometer heffing van kracht op de overeenkomst. De huurder mag dus een ongelimiteerd aantal kilometers maken tijdens de overeenkomst.
In het geval dat de huurder tijdens de verhuurperiode een sleutel verliest, zal dit door de verhuurder in rekening gebracht worden bij de huurder. Bij het verlies van een “normale” sleutel wordt $50.00 in rekening gebracht. Bij het verlies van een elektronische sleutel wordt $200.00 in rekening gebracht.

Artikel 2.

Back to Basic Bonaire hanteert geen vaste kantooruren en is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De huurauto kan op elk gewenst adres in Kralendijk afgeleverd worden. Aan het eind van de verhuurperiode wordt de huurauto ook weer opgehaald.
Aan het eind van de verhuurperiode moet de auto op afgesproken plaats en tijd aanwezig zijn om opgehaald te worden. Met wederzijdse schriftelijke toestemming van huurder en verhuurder kunnen de tijd en/of de plaats gewijzigd worden. De huurauto behoort in dezelfde staat te zijn als bij aanvang van de verhuur overeenkomst. Eventuele schades die niet op de verhuurovereenkomst zijn aangemerkt zullen doorberekend worden naar de huurder met een maximum van het eigen risico.
In het geval dat de huurder de auto niet op de afgesproken tijd ingeleverd heeft en ook de verhuurder daar niet van op de hoogte heeft gesteld dan vervalt de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades aan de huurauto. De verhuurder heeft het recht om indien gewenst de auto in beslag te nemen mocht dit gebeuren. Er zal bovenop de verschuldigde huur voor de extra tijd, een boete van $50.00 per dag aan de huurder opgelegd worden.

Artikel 3.

Een reservering kan tot 14 dagen voor aanvang van de verhuurperiode gecanceld worden. Er zal dan 50% van de totale prijs in rekening gebracht worden. Wanneer de huurder om wat voor reden dan ook de auto niet nodig blijkt te hebben en dit niet op tijd aan de verhuurder gemeld heeft, dan zal 100% van de totale prijs in rekening gebracht worden. Met wederzijdse schriftelijke goedkeuring van huurder en verhuurder is het mogelijk om de reservering te wijzigen zonder extra kosten.

Artikel 4.

Alle huurauto’s zijn officieel voor de verhuur verzekerd.
De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schades die niet gedekt worden door de autoverzekering.

Artikel 5.

De huurauto mag alleen bestuurd worden door de huurder of ander bestuurders die op de verhuurovereenkomst vermeld staan. Als de huurder iemand anders dan deze personen de huurauto laat besturen en/of verplaatsen, dan is de huurder volledig verantwoordelijk en is er geen dekking van de verzekering.
Iedere aanrijding/ongeval moet direct gemeld worden bij René of Herman (+5997864039) . Indien de huurder verzaakt contact op te nemen met deze partijen dan is er geen dekking van de verzekering en is de huurder dus volledig aansprakelijk voor alle schades.
Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs de huurauto te besturen en/of te verplaatsen. Als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs is dan is er geen dekking van de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades.
Als het rijbewijs van de huurder tijdens de verhuurperiode niet geldig blijkt te zijn dan is er geen dekking van de verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om een geldig rijbewijs te laten zien.
De huurder is volledig verantwoordelijk voor eventuele verkeersovertredingen en/of parkeerboetes.
Wanneer de huurder de auto ergens achterlaat dan dient hij de sleutels met zich mee te nemen. In het geval dat de huurauto gestolen word, zal de huurder de sleutel bij zich moeten hebben. Als hij in dit geval de sleutel ook kwijt is, dan is er geen dekking van de verzekering. De huurder is in dat geval volledig aansprakelijk voor al schades.
Indien de auto gesleept moet worden om een andere reden dan autopech dan zijn de kosten voor de huurder.
De huurauto mag niet onderverhuurd worden en mag niet gebruikt worden om een ander voertuig en/of voorwerp te duwen of te slepen.
Het is niet toegestaan om meer meer mensen in de huurauto te vervoeren dan het aantal op de website aangegeven zitplaasen van de desbetreffende huurauto. In dit geval is er geen dekking door de verzekering en is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle schades.
De kosten om een lekke band te repareren zijn voor rekening van de verhuurder, mits de band niet is stuk gereden. Een lekke band moet onmiddellijk vervangen worden. Als er schade ontstaan is omdat de huurder met een lekke band heeft gereden, dan is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle schades.
De huurder mag met de huurauto geen deelnemen aan enige vorm van racen o.i.d. In dit geval is er geen dekking van de verzekering en is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle schades.
Op de website staat een duidelijke omschrijving van de mogelijkheden van alle auto’s. De huurder heeft zich aan deze omschrijvingen te houden. Als dit niet het geval is dan is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades.
Mocht er tijdens het rijden een rood lampje gaan branden en/of als u een kokende/rokende motor heeft, dient u direct te stoppen met rijden. Indien er wordt doorgereden, zullen alle kosten worden verhaald op de huurder.

Artikel 6:

Back to Basic Bonaire is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan alle voorwerpen en mensen in de huurauto tijdens de verhuurperiode.

Artikel 7:

Als de huurder de auto gebruikt om de wet te overtreden of als de verhuurder op een zodanig serieuze manier misleid word door de huurder dat hij als hij dit geweten had, de auto niet aan de huurder verhuurt zou hebben, is er geen dekking van de verzekering en is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schades.

Artikel 8:

De huurder moet alle kosten betaald hebben voordat hij/zij Bonaire verlaat. Als dit niet geval is dan zal er 25% administratiekosten en de eventuele rechtsbijstand kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 9:

Als er 1 of meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden niet kloppen, dan blijven alle andere onderdelen nog steeds geldig.

Artikel 10:

De Caribisch Nederlandse wet is van toepassing op de verhuurovereenkomst.